تاریخ:25 May, 2020
مزایای اینترنت

مزایای اینترنت برای کودکان

درباره‌ی تأثیرات منفی استفاده از اینترنت بر کودکان چیزهای زیادی شنیده‌ایم، اما اینترنت می‌تواند تاثیرات مثبت بر روی آن‌ها نیز داشته باشد. امروزه بسیاری از چیزهایی که درباره‌ی تاثیرات تکنولوژی بر روی کودکان می‌شنویم، منفی است. بنابراین…