تاریخ:15 April, 2021
تاثیر اینترنت بر فرهنگ

تاثیر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بر روی فرهنگ جوامع

در طول تاریخ بشر، فن آوری‌های جدید ارتباطات تأثیر قابل توجهی در فرهنگ داشته اند. آموزش روشی است که توسط آن فرهنگ‌ها پیشرفت می‌کنند. مردم اکنون می‌توانند برای یادگیری هرچیزی از اینترنت به عنوان یک روش برای…