تهران

نام استان و شهری با همین نام است که پایتخت ایران می‌باشد.