شرط بندی

شرط بندی عملی است که در آن عده‌ای روی نتیجه‌ی یک رویداد پیش  بینی کرده و مبلغی را وسط می‌گذارند. مبلغ جمع شده بین برنده‌های پیش بینی توزیع می‌شود.