بازی انفجار

انفجار با نام های Bomb، Crash، Blast یک بازی محبوب کازینویی است.