تاریخ:15 April, 2021

معرفی بازی

در این بخش بازی‌ها و سرگرمی‌های آنلاین معرفی می‌شوند. بازی را آنلاین می‌گوییم که برای انجام آن باید در کامپیوتر یا تلفن همراه به اینترنت متصل شوید و بعد از اتصال به سروری شروع به بازی کنید.